Ofis bilgi

Prefabrik Yapıların İthalinde Uygulana İlave Gümrük Vergisi

27.07.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta İlave Gümrük Vergisi Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 7404) ile; prefabrik yapıların ithalinde uygulanan ilave gümrük vergileri, 31.12.2023 tarihine kadar %0 olarak uygulanmasına karar verilmiştir. İlgili Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklaynız.

Porselen&Seramikten Sofra Mutfak ve Ev Eşyası İthalatında Gözetim Uygulanması

29.05.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (No: 2023/8) ile;içerikte GTİP ve tanımı belirtilen eşyanın (yalnız karşısında gösterilen gümrük kıymetinin altında birim kıymetleri haiz olanlarının) ithalatında ileriye yönelik olarak yürütülecek olan gözetim uygulanmasına karar verildi:

Gaz Yakıtlı Ocaklar ile Elektrikli Eşya İthalatında Gözetim Uygulaması Değişikliği Hk.

29.05.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2023/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; 23.03.2023 tarihinde yayınlanan Gözetim Tebliğ’inde yer alan tablo aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. Uygulamaya başlama tarihi 28.06.2023 ‘tür.    

7440 Sayılı Kanun Kapsamında Yapılandırma Başvuru ve Ödeme Süresi Uzatıldı

Resmi Gazetede Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 7440 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda Yer Alan Başvuru ve İlk Taksit Ödeme Sürelerinin Uzatılması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7300) ile başvuru, bildirim ve beyan süreleri 30.06.2023, ilk taksit ödeme süreleri 31.07.2023 tarihine kadar uzatıldı. Resmi Gazeteye erişim için lütfen tıklayınız. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2023/05/20230526-1.pdf

Pakistan Menşeli Bazı Ürünlerde Tarife Kontenjanı

01.05.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Pakistan İslam Cumhuriyeti Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 7185) ile; Türkiye ile Pakistan arasında imzalanan Mal Ticareti Anlaşması uyarınca, aşağıdaki tabloda yer alan ürünlere karşısında gösterilen miktarlarda tarife kontenjanı uygulanacak ve dipnotta belirtildiği şekilde gümrük vergileri ek mali yükümlülükler uygulanacaktır.

Türkiye-Pakistan Mal Ticareti Anlaşması’na Dair Yönetmelik Hk.

Bugünkü Resmi Gazetede yayınlanan,  Türkiye Cumhuriyeti ile Pakistan İslam Cumhuriyeti Arasında Mal Ticareti Anlaşması Çerçevesindeki Ticarette Eşyanın Tercihli Menşeinin Tespiti Hakkında Yönetmelik maddeleri aşağıdaki şekilde özetlenerek tarafınıza sunulmuştur: v Menşeli Ürünler ü  Tamamen Türkiye / Pakistan’da üretilen ürünler, (Madde 7) ü  Taraf ülkede yeterli işçilik veya işleme tâbi tutulmuş olmaları kaydıyla, tamamen söz konusu Taraf ülkede elde edilmemiş maddeler ihtiva ederek…
Devamı

Türkiye-Özbekistan Tercihli Ticaret Anlaşması Onaylandı

06.04.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan 7443 Türkiye Cumhuriyeti ile Özbekistan Cumhuriyeti Arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşmasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun ile Türkiye ile Özbekistan arasındaki Tercihli Ticaret Anlaşması onaylandı. Karar bugün itibariyle yürürlüğe girmiş olup, ilgili Resmi Gazeteye ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Çin Menşeli 8415 GTP’li Klima İthalatında Dampinge Karşı Gözden Geçirme

28.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2023/8) ile, Çin Halk Cumhuriyeti menşeli; Ø  8415.10.90.00.11 ile 8415.10.90.00.19 GTİP altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimalar”, Ø  8415.90.00.90.09 GTİP altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların dış üniteleri (değişken soğutucu debili split klima sistemleri dış ünitesi hariç)” Ø  8415.90.00.90.12 GTİP altında yer alan “yalnız duvar tipi split klimaların iç üniteleri” tanımlı ürünler için…
Devamı

Vergi, Resim, Harç İstisnası Tebliğ Değişikliği

28.02.2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ (İhracat: 2017/4)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/3) ‘ne eklenen geçici madde ile, 06.02.2023 tarihinde Kahramanmaraş ilinde gerçekleşen depremler sebebiyle, merkezi veya üretim tesisleri Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş, Malatya illerinde yerleşik…
Devamı

Dahili işleme tebliği

01/02/2023 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan Dahilde İşleme Rejimi Tebliği (İhracat: 2006/12)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2023/1) ile; 01/01/2020 – 01/02/2023 tarihleri arasında düzenlenmiş, ihracat taahhüt hesabı henüz kapatılmamış dâhilde işleme izin belgelerine/dâhilde işleme izinlerine, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 (altı) ay içerisinde Bakanlığa müracaatta bulunulması kaydıyla, bu müracaatın uygun görüldüğü tarihten itibaren belge/izin orijinal süresinin yarısını geçmemek üzere…
Devamı